Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Grecka mitologia

Agamemnon

Mityczny król Myken (a raczej Argolidy) z rodu Atrydów, naczelny wódz wyprawy trojańskiej oraz starszy brat Menelaosa. Agamemnon (Agamémnōn) był synem Atreusa i Aerope, mężem Klitajmestry oraz ojcem Orestesa, Ifigenii, Elektry i Chryzotemisy. Agamemnon był królem Argolidy, czyli krainy, gdzie najważniejszymi miastami były Argos, Mykeny, Tiryns i Midea. Dlatego uważano go za króla Myken lub Argos. Jego imię po grecku oznacza „bardzo niezłomny”, „nieugięty”. Agamemnon stał się królem wypędzając swego wuja Thyestes, z pomocą króla Sparty Tyndareos. Agamemnon zabił męża Klitajmestry, a następnie musiał ożenić się z wdową.

Po porwaniu Heleny przez Parysa, na prośbę Menelaosa, Agamemnon stanął na czele wojsk greckich przeciwko Troi. Flota grecka nie mogła odpłynąć z Aulidy, ponieważ Artemida postanowiła się zemścić na Agamemnonie za jego arogancję. Król Myken złożył swoją córkę Ifigenię w ofierze bogini Artemidzie, aby ułagodzić jej gniew i uzyskać pomyślne wiatry dla okrętów. Według Jana Parandowskiego bogini lituje się nad niewinną dziewczyną i każe złożyć w ofierze łanię.

Agamemnon w trakcie oblężenia Troi grabował na pobliskie wioski i miasta. Podczas jednego z napadów porwał na brankę Chryzeidę, będącą kapłankę Apollina. Bóg Apollo zesłał na greckie wojska zarazę, gdy wódz greków odmówił jej wydania. Agamémnōn za uwolnienie Chryzeidy zażądał by Achillesa oddał mu ukochaną – brankę Bryzeidę. Doprowadziło to do sporu z Achillesem i wycofanie się bohatera z udziału w wojnie trojańskiej. Ostatecznie odsyła Bryzeidę do obozu Achillesa i prosi go o powrót na pole walki oraz obiecuje mu rękę jednej ze swoich córek. Po zdobyciu Troi podczas podziału nagród wojennych przypada mu córka Priama, Kasandra. Agamemnon miał z nią dwóch synów – Teledamosa i Pelopsa.

Agamemnon po powrocie z Troi do ojczyzny został zamordowany przez żonę Klitajmestrę wraz z jej kochankiem Ajgistosem. Klitajmestra zabiła również Kasandrę. Można wyróżnić trzy powody, które popchnęły Klitajmestrę do zbrodni na Agamemnonie:

  1. zabił pierwszego męża Klitajmestry
  2. zabił ich córkę Ifigenii
  3. zlekceważenie przez przywiezienie innej kobiety

Orestes, syn Agamemnona, pomścił ojca zabijając matkę – Klitajmestrę. W Odysei Homera Agamemnon pojawił się po swojej śmierci w królestwie Hadesu. Król spotyka w podziemiach Odyseusza, któremu wyjaśnia jak został zamordowany.

Zobacz też: Homer, Iliada, Orestes