Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Brytyjska mitologia

Albion

Dawna nazwa Brytanii. Według niektórych teorii nazwa pochodzi od imienia syna Posejdona — Albiona, który osiedlił się na wyspie. Wyspy Brytyjskie były określane w starożytności również jako Brytania (Britannia). W późniejszych epokach nazwa Albion miała charakter literacki. William Blake przedstawiał Albiona jako olbrzyma utożsamianego z historią Anglii i Brytyjczyków (przeszłość, przyszłość i teraźniejszość), a utożsamiany jest z greckim Atlasem (jeden z tytanów). Chociaż Blake w poemacie Jeruzalem: emanacja olbrzyma Albiona o wolny duch Brytanii leży pogrzebany w krajobrazie “czarnych szatańskich młynów”, gdzie śpi zamknięty, ponieważ pierwotna wolność została utracona.

Zobacz też: Blake, Olbrzymy