Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Animizm

Pogląd według którego życie powstaje poprzez wpływ duszy (“anima”) na materię, natomiast duch (“animus”) zamieszkuje przedmioty nieożywione oraz zjawiska natury. Wiatr, fala, sztorm, góra czy las dla animisty żyją w wyniku tego, że są zamieszkane przez szczególnego ducha lub duchy. Uosobieniem duchów natury są:

  • sylfy – duchy powietrza
  • wodniki – duchy wody
  • gnomy – duchy ziemi
  • salamandry – duchy ognia

Każdy kto jest zwolennikiem pogańskich wierzeń bądź szamańskich tradycji, to jego poglądy są animistyczne. Animizm jest raczej intuicyjnym podejściem do świata, niż filozofią i nie się sprowadzić do logiki.