Animizm

Pogląd według którego życie powstaje poprzez wpływ duszy (“anima”) na materię, natomiast duch (“animus”) zamieszkuje przedmioty nieożywione oraz zjawiska natury. Wiatr, fala, sztorm, góra czy las dla animisty żyją w wyniku tego, że są zamieszkane przez szczególnego ducha lub duchy. Uosobieniem duchów natury są:

  • sylfy – duchy powietrza
  • wodniki – duchy wody
  • gnomy – duchy ziemi
  • salamandry – duchy ognia

Każdy kto jest zwolennikiem pogańskich wierzeń bądź szamańskich tradycji, to jego poglądy są animistyczne. Animizm jest raczej intuicyjnym podejściem do świata, niż filozofią i nie się sprowadzić do logiki.