Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Sumeryjska mitologia

Anunaki

Sędziowie w świecie podziemnym zmarłych w mitologii mezopotamskiej, postrzegano ich jako dzieci boga Anu, zrodzonych w początkowym okresie tworzenia wszechświata. Anunaki m.in. wchodzili w skład boskiego zgromadzenia orzekającego wyroki. Gdy sumeryjska władczyni nieba i ziemi Inana zstąpiła do podziemnego świata została otoczona przez tych sędziów, którzy przekazali jej, że jeśli chce powrócić żywa z podziemnego świata to musi ktoś ją w zaświatach zastąpić. O tych panach podziemnego świata jest mało informacji. Rządzili surowo i nie dało się u nich wykupić czymś nieistotnym. Teksty o nich stanowią archetyp wierzeń o tym, że:

  • zmarli są sądzenie z czynów jakie dokonali podczas swojego żywota, i podobnie jak w Egipcie na szali znajdowało się pióro
  • zmarli bez odpowiedniej ofiary nie mogą powrócić do żywych

Zobacz też: Inana, Sumeryjska mitologia