Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Arhant

Buddyjski asceta oraz osoba doskonała, która osiągnęła nirwanę (najwyższy stan samokontroli) i nie odrodzi się już więcej. W terminologi zamiast Arhant można spotkać Arhat.

Niektóre tradycje buddyjskie używały tego terminu dla ludzi daleko zaawansowanych na ścieżce Oświecenia, ale którzy nie osiągnęli pełni stanu Buddy. Pojmowanie tej koncepcji zmieniło się na przestrzeni wieków i różni się w zależności od szkoły buddyzmu i różnych regionów. W pierwszych buddyjskich szkołach istniało wiele poglądów na temat zdobywania arhatów.

Buddyzm Mahajany traktował grupę osiemnastu arhatów jako oczekujących na powrót Buddy jako Maitrei. Można je postrzegać jako buddyjskie odpowiedniki chrześcijańskich świętych, apostołów lub pierwszych uczniów i przywódców wiary.

Zobacz też: Abakulu-bantu, Buddyzm