Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Asioka (273 – 232 p.n.e.)

Król z dynastii Maurjów, który podczas swego panowania zjednoczył państwa indyjskie, był orędownikiem buddyzmu. Swoich poddanych traktował jakby byli jego dziećmi, a jego rządy były łagodne. Wzniósł Siedem Filarów Mądrości, których w rzeczywistości było ich dziewięć. W całych Indiach na metalowych słupach znajdowały się ustanowione przez Asiokę prawa i kary. Prawa te obejmowały m.in:

  • nakaz szacunku dla rodziców
  • szacunek dla żywych istot
  • mówienie prawdy
  • dobre traktowanie sług
  • zachowanie zdrowego ciała
  • tolerancję innych wierzeń
  • studiowanie prac Buddy

Asioka był wegetarianinem i potępiał ofiary składane za zwierząt. Często przebaczał buntownikom i złoczyńcom, jednakże jeśli nie okazywali skruchy skazywał ich na śmierć. Był również zwolennikiem ahimsy oraz dharmy.

Zobacz też: Indyjska mitologia