Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Atman

Według indyjskiej mitologii imię to oznacza “ducha-świata”, a także duszę jednostki. Początkowo słowo to oznaczało “oddech” z którego wywodzi się pojęcie duch (czyli “spirit”). Atman jest wyrazem naszego wewnętrznego ja, które ukryte jest głęboko w nas (choć możemy o tym nie wiedzieć). Jest utożsamiany z pierwotną esencją stanowiące indywidualną świadomość.

Zobacz: Indyjska mitologia, Upaniszady