Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Awatara (Wcielenie)

W hinduizmie zstępuje boskiego ducha z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej w formie ludzkiej, zwierzęcej lub hybrydalnej, w celu przywrócenia ładu na ziemi. Do bóstw, które posiadały awatara zaliczamy m.in. Brahma, Siwa oraz Wisznu. Wisznu posiadał dziesięć wcieleń (w tym Kriszna i Rama), zaś on sam nie budzi się z nieskończonego snu w oceanie niestworzonego świata. Awatary często utożsamiane są z Atmanem (niepodzielny duch jedynego boga), który pojawia się w wieli śmiertelnych formach.

Zobacz też: Atman, Indyjska mitologia