Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Axis mundi

“Oś świata”, w przypadku naszego globu jest to linia biegnąca od bieguna do bieguna, natomiast w mitologiach jest to symboliczny punkt, a wokół niego krąży cały świat. Na średniowiecznych płóciennych mapach (mappa mundi) często w centrum świata umieszczano Jerozolimę, podobnie jak w chrześcijańskiej mistyce było to Nowe Jeruzalem. Wielka Piramida (Cheopsa) usytuowana jest w geograficznym centrum lądów ziemi. Według hinduskich wierzeń góra Meru jest pionową osią uniwersum, zupełnie w nordyckiej mitologii jak jesion Igdrasil. Można powiedzieć, że axis mundi i centrum świata (omfalos) to podobne pojęcia.

Zobacz też: Drzewa, Igdrasil, Omfalos