Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Azrael

Anioł śmierci, którego imię tłumaczy się jako „Anioł Boży”, „Pomoc od Boga” lub „ten, któremu pomaga Bóg”. W mistyce żydowskiej Azrael jest uważany za mieszkańca Trzeciego Nieba, który wpisywał i wymazywał w księdze imiona ludzi przy narodzinach i śmierci. W Koranie ukazuje się jako Malaikat Maut (Malak al-Mawt, dosłownie: anioł śmierci), który jest odpowiedzialny za transport dusz zmarłych po śmierci. Azrael jest jednym z archaniołów wiary islamskiej, a on i jego podwładni aniołowie są odpowiedzialni za odebranie dusz zmarłego od ciała. W niektórych przekazach Śmierć i Anioł Śmierci były kiedyś dwoma odrębnymi bytami, chociaż w tradycjach islamskich zacierają się granice między personifikacją śmierci a Aniołem Śmierci. Według mitów ludowych kultury islamskiej Azrael strzeże tablicy, na której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyć – od pierwszej pary aż do końca świata.

Funkcja jaką miał pełnić Azrael można zapleść w tunezyjskiej opowieści, w której pewna dziewica w dniu śmierci miała pięćset lat. Były to czasy w których ludzie, tacy jak Matuszelach, żyli przez kilka wieków (według Księgi Rodzaju). Została ona wskrzeszona przez Allaha na prośbę Mojżesza, jednak po wskrzeszeniu oznajmiła, że ma już dosyć życia. W wyniku tego Allah przekazał Azraelowi, by ten uwalniał ludzi od zmartwień śmiertelników.

Inna wersja dotycząca roli anioła śmierci wiąże się z mitem o stworzeniu człowieka, w którym Allah zamierzał stworzyć najwyższą po sobie istotę, człowieka, z prochu ziemi. Jeden z archaniołów w zazdrości o swoją pozycję przekonał ziemię by nic z niej nie zabierać. Tylko Azrael wziął po garści z każdego z rodzajów ziemi, z ziemi wszystkich kolorów i odcieni. Mit w ten sposób wyjaśnia różnorodność gatunku ludzkiego. W nagrodę Bóg dał mu władzę nad ludzkimi duszami po ich śmierci.

Azrael znany jest również jako: Azra’il, Izra’il, Azraiel, Azriel, Azrail.

Zobacz też: Afrykańska mitologia, Anioły, Islam, Samael