Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Rzymska mitologia

Ceres (Cerera)

Bóstwo opiekuńcze ziarna utożsamiana z grecką plonów i pól, Demeter. Od jej imienia pochodzą “wyroby mleczne” czyli cereals.

W 1801 nazwano pierwszą asteroidę jej imieniem.

Zobacz też: Demeter, Rzymska mitologia