Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Rzymska mitologia

Geniusze

Twórcza siła lub duch opiekuńczy, którego zadaniem było pilnowanie rozwoju, małżeństwa, życia i śmierci każdego mężczyzny. Pojawiał się podczas narodzin i formował osobowość od noworodka. Żeńskim odpowiednikiem geniusza jest junona, która czuwała nad każdą dziewczynką. Geniusze i junony zajmowały się wszystkimi aspektami rozwoje człowieka (wspomagane przez przyjazne duszki). Jako genialis czuwał nad weselnym łożem. Obecnie pojęcie “geniusz” jest utożsamiane z “mocą twórczą”.

Zobacz też: Rzymska mitologia