Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Hermetyzmu mitologia

Hermes Trismegistos

Bliżej nieznana postać starożytna mająca duży wpływ na uczonych renesansu, przez jednych uważana za wnuka Adama oraz budowniczego egipskich piramid, a przez innych egipskiego maga (żyjący trzy pokolenia po Mojżeszu) lub babilońskiego maga, który nauczał Pitagorasa. Hermes Trismegistos uważany jest także za synkretyczne bóstwo hellenistyczne powstałe z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Thota, które inspirowane jest mistycznymi prądami judaizmu. Hermes uważany za autora Szmaragdowej Tablicy (podstawa filozofii hermetyzmu), gdzie główne stwierdzenie to:

To, co ponad nami, jest takie samo, jak to pod nami … A jako że wszystkie rzeczy wywodzą się od jednej … wszystkie zrodziły się z tej rzeczy

Podobno Szmaragdowa Tablica (wraz z ciałem autora) została odnaleziona przez w jaskini przez żonę Abrahama Sarę lub przez Aleksandra Wielkiego. Według biskupa Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 180 n.e.) Hermes Trismegistos napisał około 42 prac z czego 36 dotyczyło egipskiej filozofii, a 6 było poświęcone zagadnieniom medycznym. Jedną za tych ksiąg Asklepios krytykował św. Augustyn, która miała przedstawiać demoniczną magię. Dzieła Hermesa Trismegistosa miały ogromny wpływ na rozwój alchemii i astrologii w Europie.

Zobacz też: Kamień filozoficzny