Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Hy-Brasil

Legendarna wyspa na Oceanie Atlantyckim, położona rzekomo na zachód od Irlandii. Po raz pierwszy pojawiła się na mapie Angelino Dulcerta z 1325 roku i przez wieki była umieszczana na znacznej części map, pomimo że nie udało się nigdy znaleźć faktów potwierdzających jej istnienia. Na mapie Johannesa Ruyscha z 1507 roku umieszczono adnotację, że w 1456 wyspa została strawiona przez ogień. Pomimo tego w 1873 roku Brasil Rock została umieszczona na mapie brytyjskiej Admiralicji. Prawdopodobnie opowieść o Hy-Brasil ma swoje początki w mitologii celtyckiej, gdzie występuje motyw położonej na zachód od Irlandii krainy szczęścia i nieśmiertelności.

Zobacz też: Zaginione światy

Mapa Abrahama Orteliusa z 1572 r.