Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Juga

W kosmologii hinduskiej określenie wszystkich wieków świata. Wyróżnia się cztery wieki:

  • Krita Juga – złoty wiek
  • Treta Juga – srebrny wiek
  • Dvapara Juga – brązowy wiek
  • Kali Juga – żelazny wiek

Każdy z jug trwa dwanaście tysięcy “boskich lat”, zaś boski rok to trzysta sześćdziesiąt lat ludzkich. Wszystkie cztery jugi stanowią “dzień Brahmy“. Na koniec Kali Juga bóg zamyka oko, po czym zapada w sen, a wszystko powraca do kosmicznego łona i zapada kosmiczna noc (równa dniu). Następnie znów Brahma budzi się i powołuje nowy świat. Obecnie trwa Kali Juga i należy się spodziewać w każdej chwili snu boga.

Zobacz też: Brahma, Hinduizm, Złoty wiek