Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Kaduceusz

Magiczna laska, którą dzierżył Hermes (rzymski Merkury), a swoim kształtem przypominała uskrzydlonego węża. Kaduceusz jest symbolem potęgi, axis mundi oraz środkowym filarem kabalistycznego Drzewa Życia. Kij stanowi drogę lub drabinę, która łączy niebo z ziemią po które boscy posłańcy (również aniołowie) wchodzą i stępuję. Skrzydła symbolizują wejście na wyższy poziom. Dwa węże będące do siebie przeciwstawnie, które się uzupełniają symbolizują mądrość, równowagę sił. Węże łączą się w dualizmie: zdrowie i choroba, noc i dzień, dobro i zło, kobieta i mężczyzna. Podobną laskę trzymał egipski Anubis (rzadziej Izyda), fenicki Baal oraz babilońska Isztar.

Zobacz też: Dualizm, Hermes, Merkury