Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Kalpa

Jeden dzień boga Brahmy według kosmologii bramińskiej, który trwa 4 320 000 000 lat, a składający się z czterech wieków świata. Dzień (w rozumieniu wszechświat) rozpoczyna się jak Brahma otwiera oko, natomiast kończy gdy bóg je zamknie. Potem jest w uśpieniu, aż bóg nie otworzy oka by stworzyć nowy wszechświat. Budda oznajmił, że kiedy kawałek materii zetrze górę wysiką, szeroką i długą na szesnaście mil to wtedy mija jedna sekunda kalpy.

W kosmologii dżinizmu kapla i kalpathitha to dwa najwyższe poziomy wszechświata. Do kapla wchodzi szesnaście niebios, natomiast kalpathitha składa się z czternastu siedzib bogów.

Zobacz też: Brahma, Dżinizm, Juga