Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Kambion

Fantastyczne męskie stworzenie zrodzone ze związku demona (zwykle sukuba lub inkuba) z człowiekiem. Kambion (cambion) to określenie pochodzące z podań średniowiecznych. Najczęściej był owocem stosunku inkuba z kobietą, ale mógł też być synem sukuba i mężczyzny. Matka zazwyczaj nie przeżywała porodu kambiona. Żeńskim odpowiednikiem kambiona jest alu-bies. Uważa się, że kambion dziedziczył cechy po obu rodzicach, ale jego nieziemskie pochodzenie miały zdradzać rogi, skórzaste skrzydła lub umięśniony ogon. W literaturze europejskiej jednym z najbardziej znanych kambionów był Merlin.

Według Malleus Maleficarum (Młot na czarownice) demony, w tym inkuby i sukuby, nie są zdolne do reprodukcji. Z tego powodu sukub odbywał stosunki seksualne z ludzkim mężczyzną i w ten sposób pobierał próbkę jego nasienia. Przekazywał to następnie inkubowi, który następnie “psuł” i wzmacnia nasienie. Inkub z kolei przenosił je do ludzkiej samicy i w ten sposób ją zapładniał.

Zobacz też: Merlin