Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Grecka mitologia

Krezus

Król Lidii znany z wielkiego bogactwa oraz czci do wyroczni w Delfach, rozszerzył swoje królestwo na całą Azję Mniejszą, w obecnie na kogoś bardzo zamożnego mówi się “krezus”. Składał wyroczni wiele darów, aż pewnego dnia zapytał czy wypowiadać wojnę persom, na co wyrocznia powiedziała, że jeśli przekroczy rzekę Halys to zniszczy wielkie imperium. Krezus wyruszył na wojnę przeciwko królowi Persji Cyrusowi i został przez niego pokonany, a imperium, które wspominała wyrocznia okazało się jego królestwem. Jest to jeden z przykładów jak niejasne oraz mylące były to przepowiednie.

Zobacz też: Delfy, Wyrocznia