Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Perska mitologia

Magowie

MagPierwotnie sekta czcicieli ognia składających się z medianickich filozofów-kapłanów, którzy byli wrogo nastawieni rządom perskim. Perski prorok Zoroaster (ok. 660-583 p.n.e.) złączył kult magów z wiarą władców. Magowie stali się oficjalnie kapłanami Ahura Mazdy za panowania dynastii sassańskiej (ok. 220 p.n.e – 651 n.e.). Magom przypisywano umiejętność przepowiadania przyszłość z układu gwiazd, uzdrawiania i leczenia ludzi. W późniejszych czasach (zw. w liczbie pojedynczej: mag) definiowano mędrców, głównie powiązanych z okultyzmem i hermetyzmem. Od nazwy sekty powstały m.in. pojęcia: “magia“, “magik” czy “imaginacja”.

Zobacz też: Ahura Mazda, Zoroastryzm