Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Sir Thomas Malory (ok. 1410-71)

Pisarz angielski, który jest uważany za autora pierwszej opowieści rycerskiej “Śmierć Artura” (Le Morte d’Arthur) będący kompilacją średniowiecznej literatury arturiańskiej. Dzieło początkowo było zatytułowane jako The hoole book of kyng Arthur & of his noble knyghtes of the round table (Cała Księga o Królu Arturze i jego szlachetnych rycerzach Okrągłego Stołu), jednak w wyniku pomyłki drukarza Williama Caxtona całość nosi tytuł ostatnie księgi. Autor na wstępie przedstawia się jako ‘Syr Thomas Maleore knyght’ (sir Thomas Malory, rycerz) oraz informuje, że skończył dzieło w dziewiątym roku panowania Edwarda IV. Ponadto modli się o szybkie uwolnienie z więzienia. Przedstawione dane wskazują na Sir Thomasa Malory’ego z Newbold Revell w hrabstwie Warwick, który w latach 1441-42 roku został pasowany na rycerza, a następnie zasiadał w składzie angielskiego parlamentu (ok. 1444 r.). Przypuszcza się, że od 1450 roku zszedł na przestępczą drogę, gdzie był oskarżany m.in. o gwałty, rabunki, kradzieże, wymuszenia okupu i morderstwo. W okresie Wojny Dwóch Róż, najpierw walczył po stronie dynastii York, po czym przeszedł na stronę Lancasterów; w wyniku czego w 1469 roku został osadzony w londyńskim więzieniu Newgate. W więzieniu spisał legendę o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. W 1485 roku dzieło zostało zredagowane i opublikowane przez Williama Caxtona. Istnieją różne pisownie jego nazwiska, np. Maillorie i Maleore.

Zobacz też: Arturiański mit