Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Mefistofeles

W okresie renesansu utożsamiany z postacią diabła i często łączony z mitem Fausta. Z początku był tylko domowym duchem posłusznego we wszystkim Faustowi. Mefistofeles jako postać godna i melancholijna została ukazana przez Marlowe w 1604, natomiast Goethe w 1808 przedstawia go jako szyderczego cynika z najgorszymi cechami ludzkiej natury.

Zobacz też: Diabeł, Faust