Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Grecka mitologia

Morfeusz

W mitologii greckiej bóg snu i marzeń sennych. Morfeusz (Morpheus) był synem Hypnosa i Pasithei oraz bratem Ikelosa (Fobetor) i Fobetora. Jego imię pochodzi od greckiego słowa oznaczającego formę lub kształt, a jego funkcją było pojawienie się w snach pod dowolną postacią oraz ukazywania się w snach jako osoba ukochana. Jego symbolami były zamknięte oko i ciemna korona. Morfeusz był uskrzydlony i miał związek z Iris. Postać Morfeusza pojawia się w Metamorfozach Owidiusza. Od średniowiecza nazwa ta zaczęła odnosić się bardziej ogólnie do boga snów lub snu. Według niektórych przekazów miał dziewięćset dziewięćdziesięciu braci, czyli był jednym z tysiąca synów.

Zobacz też: Grecka mitologia, Hypnos, Sny