Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Islamska/ Arabska mitologiaJudeochrześcijańska mitologia

Nimrod

Mityczny władca Babilonu, legendarny myśliwy oraz postać występująca w tradycji żydowskiej i islamskiej, czasem nazywany był Nemrod. W Księdze Rodzaju (10,8-9) posiadał miano “pierwszego mocarza na ziemi” oraz “najsłynniejszego myśliwego na ziemi”. Nimrod założył asyryjskie miasto Niniwa oraz zainicjował budowę miasta Babel i tamtejszej wieży. Opis budowy wieży Babel oraz jej zniszczenia przez Jahwe opisuje Księga Rodzaju (11), jednak wyłącznie w tekstach hebrajskich znajduje się informacja, że pycha Nimroda był przyczyną architektonicznego ataku na niebo. Nimrod posiadał szaty należące do Adama i Ewy, które zapewniały mu zwycięstwo w każdej bitwie. Stał się on władcą ziemi, któremu ludzie i zwierzęta oddawały cześć. Bezbożna pycha Nimroda, któremu to nie wystarczyło spowodowała, że postanowił wybudować wieżę. Było to w czasach gdy wszyscy ludzie mówili jednym językiem. By powstrzymać budowę, Jahwe pomieszał ludziom języki, które obecnie my posiadamy. Mit ten mógł przedstawiać żal Hebrajczyków po niewoli w Egipcie, a następnie w Babilonie.

Zobacz też: Babel, Biblia