Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Nordycka mitologia

Njord

Nordycki bóg morza, żeglarstwa oraz rybołówstwa z rodu Wanów oraz ojciec Frejra i Frei. Njord był odpowiedzialny za wiatry, zarówno morskie jak i lądowe. Był też opiekunem kupców (bóg bogactwa) i myśliwych. Za namową siostry Njord wziął niefortunne małżeństwo z olbrzymką Skadi (Skaði). Skadi chciała mieszkać w górach w Thrymheim należącym do jej ojca, natomiast Njord chciał mieszkać nad morzem w swoim pałacu Noatun (Nóatún). Oboje uzgodnili, że spędzą dziewięć nocy/zim w Thrymheim, a następnie następne trzy lub dziewięć w Noatun. Mit ten miał personifikować rozdział skandynawskiej pory letniej od zimowej.

Często łączono go z germańską boginią Nerthus. Według jednej teorii Njord był męskim odpowiednikiem bogini, istnieje też teza że imię może wskazywać na boską parę brat i siostra, taką jak Freyr i Freyja. W rezultacie Nerthus została zidentyfikowana z nienazwaną siostrą Njorda, z którą miał Freję i Frejra.

Inne nazwy boga to: Njörðr, Njerd, Njordhr, Njordr, Njor, Njoerd lub Njorth.

Zobacz też: Azowie, Nordycka mitologia