Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

OM

Święta sylaba dla buddystów i hinduistów (wypowiadana głośno lub cicho), uosabia świętą prawdę, której nie da się wyrazić. Chociaż jej brzmieniu słyszymy OM, to składa się ona z trzech liter: AUM.

A – dzieło stworzenia Brahmy
U – równowaga rzeczy, dzięki której Wisznu zachowuje obecny świat
M – rozpad wszechświata

A i U tworzą O.

Zobacz też: Buddyzm, Hinduizm