Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Egipska mitologia

Onuris

Bóstwo wojownicze występujące we wczesnej mitologii egipskiej. Onuris (Anhur) to bóg walki, wojny oraz polowań. Przedstawiano go jako mężczyznę (zazwyczaj brodatego) z nakryciem głowy z czterema piórami i trzymającego w ręku włócznię. Czasami przedstawiano tego boga z głową lwa mającą reprezentować siłę i moc. Onuris był czczony w okolicy Abydos (zwłaszcza w Thinis), a jego imię oznaczało “przychodzący z daleka” lub “sprowadzający z daleka”. Może się to odnosić do mitów, według których przywiózł swoją żonę Mehit z Nubii. Posiadał wiele tytułów, m.in. pogromca wrogów, natomiast imię Anhura mogło oznaczać Nosiciela Nieba czy Okaziciel Niebios i utożsamiano go z Shu, stając się Anhur-Shu. Jako Shu był synem Ra i bratem Tefnut. Grecy utożsamiali Anhura ze swoim bogiem wojny Aresem. W legendzie o olimpijskich bogach uciekających przed Tyfonem i przybierających formę zwierzęcą w Egipcie, podobno Ares przybrał formę ryby Lepidotus lub Onurisa.

Bóg wojennego był patronem starożytnej egipskiej armii oraz personifikacją królewskich wojowników. Na festiwalach ku jego czci, odbywały się pozorowane bitwy.

Inne określenia tego boga to: Onouris, An-Her, Anhuret, Han-Her, Inhert.