Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Grecka mitologia

Parnas

Druga święta góra Greków po Olimpie. Góra jak i cały masyw znajduje się nad Zatoką Koryncką i był uważany za święty masyw Dionizosa oraz menad, a w późniejszym okresie Apollina i muz. Górę Parnas uważano za siedzibę poezji i muzyki, przez co była symbolem artystycznej doskonałości. Każdego roku na jednym ze znajdujących się szczytów urządzano zabawy. Zarówno z Parnas jak i z innych greckich świętych gór tryskały prorocze źródła oraz święte studnie. Wokół tych miejsc bawiły się nimfy i satyrowie (nie zawsze niewinnie, ale bez krwawych zamiarów). W masywie znajdowały się wyrocznie i miejsca składania ofiar.

Zobacz też: Grecka mitologia, Góry