Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Grecka mitologia

Parys

Trojański królewicz w greckiej mitologii, syn Priama (król Troi) i Hekabe oraz brat Hektora, Deifobosa i Kasandry. Przed narodzinami Parysa przepowiedziano, że będzie przyczyną upadku Troi. Pomimo złej wróżby Priam odesłał Parysa, by ten został wychowywany przez pasterza. Parys wyrósł na przystojnego, odważnego i inteligentnego młodzieńca. Pewnego razu został wezwany przez Hermesa by rozstrzygnąć spór pomiędzy Herą, Afrodytą i Ateną, która z nich jest najpiękniejsza. Boginie walczyły o złote jabłko z napisem “Najpiękniejsza”, które podrzuciła między nie bogini niezgody Eris w trakcie wesela Peleusa i Tetydy. Każda z trzech bogiń chciała zapewnić sobie przychylność Parysa. Hera obiecała władzę nad całą Azją, Atena proponowała sławę wojenną, a Afrodyta oferowała najpiękniejszą kobietę za żonę. Parys przyznał złote jabłko Afrodycie, dzięki czemu zdobył piękną Helenę (żona króla Sparty – Menelaosa). Porwanie królowej Sparty było bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny trojańskiej oraz przepowiedzianego upadku Troi. Parys podczas oblężenia Troi z pomocą Apollina zabił Achillesa. Homer w “Iliadzie” przedstawia Parysa jako świetnego łucznika, lecz w walkach pod murami Troi pomagała mu Afrodyta.

Paris (Paryż) – stolica Francji, swą nazwę mógł wziąć z wyrażenia Par-Isis, czyli “gaj (las) Izydy“. Świątynia egipskiej bogini Izydy znajdowała się nad brzegiem Sekwany w czasach pogańskich.

Zobacz też: Afrodyta, Grecka mitologia, Helena Trojańska