Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Prace

Prace wytyczone mitycznym bohaterom symbolizują zmagania wszystkich ludzi, którzy dążą do osiągnięcia celów i pokonanie własnej dzikiej natury. Dwanaście prac Herkulesa mogło symbolizować słońce, które przechodzi przez dwanaście znaków zodiaków. Walijski bohater Culhwh podjął się trzydziestu dziewięciu anoethu (niemożliwych zadań) by zdobyć rękę Olweny. W greckiej mitologii Syzyf za karę miał wnieść na wielki kamień na stromą górę, lecz u szczytu kamień wysuwał mu się z rąk i nieszczęśnik zaczynał pracę od początku. Jego kara symbolizowała od tej pory pracę, która nigdy nie ma końca.

Zobacz też: Gilgamesz, Herkules, Mity o bohaterach, Tezeusz, Zadania