Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Judeochrześcijańska mitologia

Salome

Według ewangelii św. Marka (6,16-29) to dzięki jej podstępowi zginął Jan Chrzciciel. Była córka Herodiady – żona króla Heroda i wcześniejsza żona Filipa (brata Jana). Pomimo, że Herod uwięził Jana za prowokowanie zamieszek (w tym chrzest Chrystusa) to jednocześnie darzył go szacunkiem i obawiał się go. Natomiast Herodiada nienawidziła Jana, który uznawał jej małżeństwo za niezgodne z prawem. Herod, który nie zamierzał krzywdzić Jana wpadł w pułapkę podczas swoich urodzin, kiedy to Herodiada kazała swojej zmysłowej córce Salome zatańczyć przed królem. Jej taniec tak spodobał się królowi, iż obiecał dać jej wszystko czego sobie zażyczy, wtedy Salome (za namową matki) poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Herod, który nie mógł złamać słowa wysłał strażnika po głowę Jana, po czym ofiarował ją na tacy, którą Salome dała swojej matce.

Zobacz też: Famme fatale, Głowa