Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Samsara (Sansara)

Iluzoryczny świat zjawisk i egzystencji w buddyzmie, wszystkiego co przyciąga i odpycha. Świat ten zamieszkują wcielone dusze, które chcą się wyswobodzić poprzez oświecenie. Istnieje przekonanie, że proces ewolucji człowieka odsłoni nierealność samsary, ale celem tych co uprawiają jogę jest  ucieczka z Oceanu Cierpienia gdzie trafiają nieoświecone dusze na kolejne wcielenia. W innym przekonaniu mowa jest o stanie, który przypomina sny, halucynacje, echa, miraże, odbite w lustrze formy, fantasmagorie – nieprawdziwe, nierzeczywiste, nierealne.

Zobacz też: Buddyzm