Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Siedem

Mistyczna liczba będąca sumą liczby trzy (symbol niebios, ducha, trójcy) i liczby cztery (symbol ziemi, duszy i ciała). Siedmiu żydowskich Elohimów (“Jaśniejący”), rządziło siedmioma planetami (ilość znanych wówczas planet). Siedem ramion posiada żydowska menora. Siedem strun miała lira Orfeusza/Apollina, siedem fletów miał Pan. W greckich podaniach było siedmiu mędrców. Arka Noego znalazła brzeg w siódmym miesiącu, a po wysłaniu gołębicy aby znalazła ląd- wróciła w siódmym dniu. W Księdze Daniela (9,24) na przywrócenie sprawiedliwości wyznaczono jednostkę czasu: “siedem razy po siedemdziesiąt lat”, po którym to czasie miało zostać zniszczone zło i niesprawiedliwość. W księdze Apokalipsy (13,5) rządy Bestii trwają czterdzieści dwa (6×7) miesiące, zaś Baranek Boży ma siedem rogów, które są symbolem Jego potęgi. Siedem bram prowadziło do jaskini Mitry, w której było siedem ołtarzy i drabina z siedmioma szczeblami odpowiadającymi siedmiu stopni wtajemniczenia (inicjacja). Istnieje siedem:

 • nieb
 • piekieł
 • śmiertelnych grzechów
 • filarów mądrości
 • mędrców greckich
 • dni tygodnia
 • cudów świata
 • sakramentów
 • wieków człowieka
 • czakry (czakramy)
 • gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy, które są widoczne cały rok na północnej półkuli
 • Plejad (gwiazd) czyli siedem sióstr

Według wierzeń siódmy syn siódmego syna posiada magiczne zdolności. Liczba ta uważana była przez pitagorejczyków jako liczba religii.

Zobacz też: Drzewo, Dwanaście, Liczby