Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Surja

Aryjski bóg słońca, który każdy dzień spędzał na niebie, analogicznie jak Apollo, Dadźbóg, Helios czy Szamasz. Surja przemieszcza się po nieboskłonie (lub przestrzeń wokół góry Meru) w rydwanie zaprzężonym w siedem czerwonych klaczy bądź przez klacz z siedmioma głowami. Bóg ten nazywany był też:

  • Sawitarem – “sprawcą”, “oświeconym”
  • Bhagą – “rozdzielającym bogactwa”
  • Puszanem – “dobroczyńcą”
  • Wiwaswatem – “ojcem ludzkości”

Żoną boga słońca była bogini świtu Uszas (Aurora). Surja posiadał dwóch synów bliźniaków Aświnów (promienie słońca) zwiastujących każdego dnia pojawienie się ojca na niebie w swoich złotych rydwanach. Kult Surji był popularny w okresie wedyjskim i purańskim, zwłaszcza w aspekcie Sawitara. Pojawiał się w tekstach mitologii indyjskiej, w późniejszym hinduizmie stracił na znaczeniu i został wchłonięty przez postać Wisznu. Oznaką hojności Surji był symbol swastyki.

Zobacz też: Indyjska mitologia, Swastyka