Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Jonathan Swift (1667-1745)

Irlandzki satyryk, poeta i duchowny, znany z powieści opublikowanej w 1726 jako Podróże Guliwera, które są częściowa mityczne i częściowo fantastyczne. W każdej z czterech części ksiąg Guliwer trafia do nieznanej mu kultury i każda ośmiesza absurdy, jakie Swift widział w obecnej kulturze brytyjskiej. Większość odbiorców zna Podróże Guliwera nie z oryginału, a najczęściej z wersji napisanych dla dzieci, łagodzących oryginalny tekst, skróconych i uproszczonych, które wydobywają z tej wielowątkowej powieści tylko wątek fantastyczny pomijając cynizm społeczeństwa angielskiego XVII/XVIII wieku. Pełny tytuł Podróży Guliwera to “Travels into Several Remote Nations of the World. In Four parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships“, czyli “Podróże do wielu odległych narodów świata, w 4 częściach, opisane przez Lemuela Guliwera, najpierw lekarza okrętowego, później kapitana kilku statków”.

Zobacz też: Science fiction