Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Symbol

Pojęcie wywodzi się od łacińskiego symbolum czyli “znak”, “zastaw”. Symbol to przedmiot lub wzór, który zastępuje bądź reprezentuje abstrakcyjny stan niemożliwy do określenia w inny sposób. Symbolami są litery alfabetu, tak jak i totem, krzyż, swastyka lub Drzewo Życia. Symbol to inaczej  pojęcie postrzegane zmysłowo czyli znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole funkcjonują przez tradycyjne rozumienie tego co przedstawiają i są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia.