Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Teutońska mitologia

Tannhauser

Trzynastowieczny niemiecki poeta zaliczany do minnesingerów. Tannhauser poprzez przygody w Niemczech i w czasie krucjat do Ziemi Świętej był identyfikowany w balladach ludowych z pewnym rycerzem, który przejeżdżał nieopodal góry Venusberg. Rycerz przejeżdżając obok Venusberg (Horselberg w Turcji) został zwabiony do wnętrza góry przez piękną Holde (Wenus). Przebywając tam oddawał się przyjemnością, miłostką i hulankom, po pewnym czasie oprzytomniał i powrócił do codziennego życia. Wyruszył w pielgrzymkę do Rzymu po rozgrzeszenie od papieża Urbana IV. Papież przekazał Tannhauserowi, że szanse na jego zbawienie są takie jak to, że pastorał papieski zakwitnie. Po trzech dniach pastorał zakwitł, lecz rycerz był już w Venusberg. Na podstawie tej legendy powstała opera Richarda WagneraTannhäuser.

Zobacz też: Teutońska mitologia, Wagner