Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Celtycka mitologia

Teutates

Celtycki bóg wojny, jak również wódz bądź obrońca plemienia od którego mogła pochodzić jego nazwa. Wspomina o nim rzymski poeta Lukan (39-65 n.e.) w poemacie Phrasalia, gdzie opisuje o trzech celtyckie bóstwa: Esus, Taranis i Teutates, którym składano ofiary z ludzi. Dla Teutatesa ofiary były topione. Odnaleziony w Gundestrup na Półwyspie Jutlandzkim srebrny kociołek (z ok. 300 r. p.n.e.) przedstawia wizerunek boga, którego otaczała konnica i piechurzy, a bóg rzucał człowieka do kadzi z wodą.

Zobacz też: Celtycka mitologia, Esus, Taranis