Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Bez kategorii

Transsubstancjacja

Termin teologiczny odnoszący się do przemiany zachodząca w poświęconych elementach w chrześcijańskich obrzędach komunii świętej tj. przemiana opłatka komunijnego i wina w ciało i krew Chrystusa. Terminu transsubstancjacja zaczęto używać w XI wieku, natomiast w 1215r. Kościół ów termin jako dogmat. W 1551 podczas soboru w Trydencie uznano, że elementy rytuału naprawdę stają się realnym ciałem i krwią Chrystusa. Protestanci uważali, że zmiana jest symboliczna, a nie rzeczywista, a spór był jedną z przyczyn wojny trzydziestoletniej (1618-48). Rytuał najprawdopodobniej przeszedł z rzymskiego kultu Mitry.

Zobacz też: Chrześcijaństwo, Religia