Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Teutońska mitologia

Vagdavercustis

Germańska bogini wojny czczona zwłaszcza w Dolnej Nadrenii oraz w okolicy delty Renu (region między Holandią a Kolonią). Informacji o bogini Vagdavercustis jest niewiele i pochodzą z inskrypcji umieszczonej na kamiennym ołtarzu odkrytum w Kolonii (Köln) w Niemczech. Imię bogini tłumaczy się jako „obrońcę tancerzy wojennych”.