Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Judeochrześcijańska mitologia

Wieża Babel

Olbrzymia budowla, której wierzchołek miał sięgać nieba opisana w Księdze Rodzaju (11,1-9) miała być wznoszona na równinie Szinear. Budowa wieży postępowała w szybkim tempie ponieważ wszyscy rozmawiali w jednym języku. Jahwe żeby pokrzyżować plany budującym, rzucił na ludzi klątwę, przez którą zaczęli mówić różnymi językami oraz podzielili się na siedemdziesiąt wrogich narodów. W wyniku podziałów ludzkość rozproszyła się po całej ziemi. Według hebrajskich opowieści budowę wieży miał nadzorować król Nimrod, który zbuntował się przeciwko Bogu. Wysokość wieży można uważać za spekulację i jest przejawia pragnienie człowieka do budowy wysokich budowli. W Biblii znajdują się jednak dwa miejsca dotyczące wysokości budowli. Pierwsze źródło to Księga Jubileuszy, gdzie wieża Babel mierzyła 5433 kubity i 2 palmy czyli 2484 m wysokości. Znaczyłoby to, że Wieża Babel była kilkakrotnie wyższa od współcześnie istniejących budowli. Drugim źródłem określającą wysokość wieży jest Trzecia Apokalipsa Barucha (księga prorocka, która nie należy do Biblii hebrajskiej) gdzie wysokość wieży to 463 kubity czyli 212 m. Nazwa Babel może pochodzić się od aramejskiego balbel oznaczające “pomieszać, poplątać”. Innym pochodzeniem nazwy może być Bab-Ili czyli “Brama Boga”. Niektóre teorie identyfikują wieżę z zigguratem Esagila znajdującym się w Babilonie. Mit o wieży Babel jest próbą wytłumaczenia podziału ludzkości na narody, które posługują się różnymi językami. Na świecie istnieje wiele wersji tego mitu. Wśród podań Tolteków (Ameryka Środkowa) istnieje przekaz, że ludzie po wielkim potopie wznieśli wysoką zacuali (wieżę) by uratować się na wypadek drugiego potopu. Ich języki uległy jednak pomieszaniu i rozeszli się w różne części Ziemi. W Ameryce Północnej wśród Indian Tohono O’odham istnieje legenda jak Montezuma uciekł wielkiej powodzi. Później stał się zły i zaczął budować domu sięgający Nieba, lecz Wielki Duch zniszczył tę budowlę błyskawicami. W legendzie sumeryjskiej bóg Ea podzielił język, co zakończyło złoty wiek.

Termin „wieża Babel” używany obecnie stosuje się do przedsięwzięcia lub idei niemożliwej do zrealizowania i prowadzącej jedynie do powstania zamieszania. Inne znaczenie to miejsce, gdzie znajdują się ludzie mówiący różnymi językami.

Zobacz też: Nimrod