Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Indyjska mitologia

Writra

Demon suszy, który według podań wedyjskich porwał niebiańskie stada (deszcz) i przetrzymywał w swojej górskiej fortecy, aż Indra, którego wspierali Marutowie, pokonał go wajrą (gromem). Jest to podobne do pokonania Lewiatana przez Jahwe, Tiamat przez Marduka lub Tyfona przez Zeusa. Jednakże w Mahabharacie (IV wiek p.n.e.) Writra jest opisana jako ataman (duch) wszechświata, którego zabicie było przestępstwem.

Zobacz też: Indra, Indyjska mitologia, Marutowie