Mity i legendy

Mity, legendy i wierzenia z całego świata

Majów mitologia

Yum Kaax

Bóg dzikiej roślinności i opiekun zwierząt w mitologii majów. Yum Kaax (Yum Caax) był synem Itzamny i Ikschela, a jego imię oznacz “pan leśnej krainy” lub “władca lasu” (“Lord of the forest”). Bóg ten został wcześniej błędnie opisany jako bóstwo rolnicze, ponieważ ukazywano go jako młodego mężczyznę z trzema kolbami kukurydzy lub z kwitnącą rośliną w dłoni. Yum Kaax był strażnikiem lasu i całej przyrody, a także obrońcą zwierząt. Każdy człowiek musiałby odmówić modlitwę prosząc o pozwolenie przed udaniem się do dżungli na polowanie. W modlitwie myśliwy musiał określić gatunki, na które miał polować oraz liczbę potrzebnych mu zwierząt, a także zobowiązać się do uprawy w celu zmiany życia. W okresie prekolumbijskim, Yum Kaax uważany był za jedno z najważniejszych bóstw w Panteonie Majów i był używany do pomocy tym, którzy polowali na jedzenie. Tradycyjni rolnicy przywoływali jego imię i ofiarowali mu pierwsze zbiory swoich pól, aby dzikie zwierzęta i roślinność nie niszczyły ich pól. U plemion majańskich z Belize porywał ludzi, a ci z nich, którzy się odnajdywali byli obdarzeni cudowną mocą. Innym imieniem tego boga było Yukatek Maya.

Zobacz też: Majów mitologia